Iz medija

PDF Ispis E-mail
Autor Igor   
Četvrtak, 19 Siječanj 2012 19:42
Index članka
Iz medija
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
Stranica 9
Stranica 10
Stranica 11
Stranica 12
Stranica 13
Stranica 14
Stranica 15
Stranica 16
Stranica 17
Stranica 18
Stranica 19
Stranica 20
Stranica 21
Stranica 22
Stranica 23
Stranica 24
Stranica 25
Stranica 26
Stranica 27
Stranica 28
Stranica 29
Stranica 30
Stranica 31
Stranica 32
Stranica 33
Stranica 34
Sve stranice

....................

Antifaizam se die punim plu?ima

Pie: Mladen Trinajsti?

Novi list

Objavljeno: 28. velja?e 2015.

U Velikoj vije?nici odrana je redovna godinja skuptina Udruge antifaisti?kih boraca i antifaista otoka Krka. Okupljanje vodstva i brojnog ?lanstva poslovi?no aktivnog udruenja predsjednik oto?nog UABA, Darko Fanuko, iskoristio je za podvla?enje crte pod prologodinje aktivnosti i najavu bogatog hodograma doga?anja u kojima ?e sudjelovati, ili ?e ih pak organizirati oto?ni antifaisti. Udruga, naglasio je Fanuko, danas broji ?ak 613 ?lanova me?u kojima su ?ak 362 ene. UABA otoka Krka ustrojena je u osam podrunica, a iznimno su aktivni i ?lanovi dvaju njenih foruma onog koji okuplja ene kao i Foruma mladih koji tako?er, zadovoljno je ustvrdio ?elnik bodulskih antifaista, sve aktivnije na se preuzimaju ulogu ?uvara i promotora civilizacijskih vrijednosti na kojima se temelji antifaizam.

elja nam je nastaviti razvijati i unapre?ivati suradnju i sa oto?nim udrugama proizalim iz Domovinskog rata ali i javnosti predstavljati sve ono vrijedno to nai ?lanovi rade i za to se zalau, ponajprije posredstvom lokalnih medija, internetskih stranica te drutvenih mrea na kojima su oto?ni antifaisti vrlo aktivni. Jedna od vanijih zada?a drutvenog djelovanja Udruge, zaklju?io je Fanuko, biti ?e aktivnosti usmjerene utvr?ivanje potreba za socijalnom zatitom starijih i nemo?nih ?lanova UABA ali i rad usmjeren organizaciji i provedbi razli?itih skupova, tribina, prezentacija, izlobi i izleta posve?enih promicanju antifaizma koji na Krku, sloili su se okupljeni, danas die punim plu?ima.Ažurirano ( Subota, 28 Veljača 2015 12:37 )
 
free poker
Designed by Frisd.hr